Implementacja procesów automatyzujących i cyfryzujących w firmie TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o.

Implementacja procesów automatyzujących i cyfryzujących w firmie TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w ramach przedmiotowego projektu polega na wdrożeniu w firmie TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o. działań w zakresie automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji produkcji farby ceramicznej do szkła. Celem niniejszego projektu jest wdrożenie działań automatyzujących, robotyzujących oraz cyfryzujących proces produkcyjny.

Wdrożenie projektu wymaga poniesienia następujących nakładów inwestycyjnych:

1. Automatyczny dozownik do farb - Roboty Przemysłowe (2 sztuki)

2. Speedmixer - Roboty Przemysłowe (1 sztuka na 20 gram farby ceramicznej i 1 sztuka na 150gram farby ceramicznej)

3. Automatyczny piec przelotowy - Roboty Przemysłowe (1 sztuka)

4. Spektrofotometr z dedykowanym oprogramowaniem - Big Data, Analiza Danych (1 sztuka)

5. Oprogramowanie do zarządzania produkcją - integracja technologii informatycznych (1 sztuka)

6. Komputer do raportowania na produkcji - integracja technologii informatycznych (1 sztuka)

7. Czytnik elektroniczny - integracja technologii informatycznych (1 sztuka)

8. Waga kalibracyjna - Roboty Przemysłowe (1 sztuka)

9. Serwer - Big Data, Analiza Danych / integracja technologii informatycznych (1 sztuka).

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca zapoczątkuje w swoim przedsiębiorstwie działania związane z automatyzacja produkcji i ograniczeniem współczynnika uzależnienia Od czynnika ludzkiego. Przedmiotowe działania będą przygotowaniem do kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (zakupione w ramach projektu maszyny oraz WNIP związane będą z technologią z trzech ważnych obszarów: roboty przemysłowe, big data / analiza danych oraz integracja technologii informatycznych). Projekt będzie realizowany w woj. małopolskim.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 000 177.58 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 813 152.50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 691 179.62 zł

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami!

Szkło Gospodarcze

Anna Januszek PL EN DE RU

Mobile: +48 604 963 103
Mail:  anna.januszek@testechnika.com.pl

Szkło Płaskie

Aga Smith PL DE EN FR

Mobile: +48 508 157 424
Mail:  aga.smith@testechnika.com.pl

Szkło Płaskie

Bartosz Januszek PL EN

Mobile: +48 606 806 471
Mail:  bartosz.januszek@testechnika.com.pl